Bộ máy tính bàn

Bộ máy tính bàn

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

Giá:7.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570
- Giá bán: 7.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:10.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 10.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:9.690.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 9.690.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 021 CORE I5 GEN4 | RAM 8GB | RX 570

PC GAMING - DH 021 CORE I5 GEN4 | RAM 8GB | RX 570

Giá:7.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 021 CORE I5 GEN4 | RAM 8GB | RX 570
- Giá bán: 7.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER

PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER

Giá:14.200.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER
- Giá bán: 14.200.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER

PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER

Giá:17.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER
- Giá bán: 17.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

Giá:18.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB
- Giá bán: 18.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

Giá:15.150.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB
- Giá bán: 15.150.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:12.750.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 12.750.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:11.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 11.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết