Bộ máy tính bàn

Bộ máy tính bàn

PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER

PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER

Giá:14.200.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING LORION - CORE i5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660 SUPER
- Giá bán: 14.200.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER

PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER

Giá:17.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING VERES - CORE i5 10600K | RAM 16GB | GTX 1660SUPER
- Giá bán: 17.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

Giá:15.100.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super
- Giá bán: 15.100.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

Giá:6.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 6.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC VĂN PHÒNG - CORE I3 8100 | RAM 8GB | SSD 120GB

PC VĂN PHÒNG - CORE I3 8100 | RAM 8GB | SSD 120GB

Giá:5.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC VĂN PHÒNG - CORE I3 8100 | RAM 8GB | SSD 120GB
- Giá bán: 5.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

Giá:17.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S
- Giá bán: 17.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.100.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.100.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570

Giá:7.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570
- Giá bán: 7.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

Giá:11.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER
- Giá bán: 11.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti

PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti

Giá:12.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti
- Giá bán: 12.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết