GPU Intel Arc và Xe không hỗ trợ game DirectX 9, muốn chơi thì card sẽ “dịch” nó thành DirectX 12

GPU Intel Arc và Xe không hỗ trợ game DirectX 9, muốn chơi thì card sẽ “dịch” nó thành DirectX 12

  Card đồ họa Intel tuy không hỗ trợ DirectX 9 nhưng thông qua trình giả lập D3D9On12 của Microsoft thì nó vẫn chạy được API này như DirectX 12.

  Hiện tại thì GPU rời A-Series Arc Alchemist và CPU thế hệ 12 của Intel không hỗ trợ DirectX 9 theo cách thông thường. Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn chơi những tựa game hay dùng những phần mềm cũ có sử dụng API này thì cũng đừng lo lắng, phần cứng mới của Intel sẽ có thể chạy DirectX 9 như DirectX 12 qua một trình giả lập.

  Card đồ họa Intel hỗ trợ game cũ chạy DirectX 9 bằng cách phiên dịch nó thành DirectX 12

  Trình giả lập này sẽ chạy trên một nền chuyển đổi (conversion layer) gọi là “D3D9On12” của Microsoft. Các lệnh đồ họa 3D DirectX 9 sẽ gửi đến D3D9On12 thay vì gửi về driver đồ họa D3D9. Khi D3D9On12 nhận được lệnh từ API D3D9, nó sẽ chuyển đổi tất cả các lệnh thành lệnh API D3D12. Vì thế nên về cơ bản thì D3D9On12 sẽ hoạt động như một driver GPU thay cho driver GPU của Intel.

  Microsoft cho biết trình giả lập D3D9On12 sẽ giúp chuyển đổi thành DirectX 9 thành DirectX 12 một cách hiệu quả, nếu không muốn nói là tốt như chính phần cứng hỗ trợ DirectX 9. Từ đó Intel có thể tập trung tối ưu hóa cho DirectX 11, thứ mà họ đang tối ưu rất tệ.

  Tóm tắt nội dung:

  • Hiện tại thì GPU rời A-Series Arc Alchemist và CPU thế hệ 12 của Intel không hỗ trợ DirectX 9
  • Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn chơi những tựa game hay dùng những phần mềm cũ có sử dụng API này thì cũng đừng lo lắng, phần cứng mới của Intel sẽ có thể chạy DirectX 9 như DirectX 12 qua một trình giả lập
  • Intel có thể tập trung tối ưu hóa cho DirectX 11, thứ mà họ đang tối ưu rất tệ