Liên Hệ Kỹ Thuật

Liên Hệ Kỹ Thuật

    Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành tại nơi sử dụng

    Nếu quý khách có yêu cầu bảo hành tại nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên Đông Hy sẽ liên hệ ngay với khách hàng để phục vụ.