Pc Gaming I3/R3

Pc Gaming I3/R3

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

Giá:6.666.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 6.666.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.149.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.149.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ASTRID  - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING ASTRID - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.649.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ASTRID - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.649.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.820.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.820.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING RENGAR -  CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730

PC GAMING RENGAR - CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730

Giá:8.209.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING RENGAR - CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730
- Giá bán: 8.209.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

Giá:10.838.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER
- Giá bán: 10.838.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING EVELYNN  - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI

PC GAMING EVELYNN - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI

Giá:11.759.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING EVELYNN - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI
- Giá bán: 11.759.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING AKALI  - INTEL CORE i3 12100F | RAM 8G | GTX 1050TI

PC GAMING AKALI - INTEL CORE i3 12100F | RAM 8G | GTX 1050TI

Giá:11.799.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING AKALI - INTEL CORE i3 12100F | RAM 8G | GTX 1050TI
- Giá bán: 11.799.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING FIORA - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1660Ti

PC GAMING FIORA - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1660Ti

Giá:12.238.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING FIORA - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1660Ti
- Giá bán: 12.238.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti

PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti

Giá:12.268.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING OMEGA - CORE i3 12100F | Ram 8GB | GTX 1660Ti
- Giá bán: 12.268.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ANIVIA - CORE i3 12100F | RAM 16G | GTX 1660Ti

PC GAMING ANIVIA - CORE i3 12100F | RAM 16G | GTX 1660Ti

Giá:12.988.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ANIVIA - CORE i3 12100F | RAM 16G | GTX 1660Ti
- Giá bán: 12.988.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING BRAND  - CORE i3 12100F | RAM 16G | VGA RTX 2060

PC GAMING BRAND - CORE i3 12100F | RAM 16G | VGA RTX 2060

Giá:15.138.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING BRAND - CORE i3 12100F | RAM 16G | VGA RTX 2060
- Giá bán: 15.138.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết