Pc Gaming I3/R3

Pc Gaming I3/R3

PC GAMING - DH 01 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 01 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:8.990.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 01 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 8.990.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING 4- CORE I3 12100F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING 4- CORE I3 12100F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:10.990.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING 4- CORE I3 12100F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 10.990.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT

PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT

Giá:12.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT
- Giá bán: 12.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT

PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT

Giá:10.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT
- Giá bán: 10.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti

PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti

Giá:9.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti
- Giá bán: 9.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650

PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650

Giá:10.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650
- Giá bán: 10.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650

PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650

Giá:10.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650
- Giá bán: 10.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti

PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti

Giá:8.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti
- Giá bán: 8.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT

PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT

Giá:12.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT
- Giá bán: 12.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S

PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S

Giá:13.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S
- Giá bán: 13.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050

PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050

Giá:14.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050
- Giá bán: 14.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT

PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT

Giá:13.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT
- Giá bán: 13.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730

Giá:6.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING MIRANA - CORE i3 9100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 6.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.100.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SLIMZ - CORE i3 10100F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.100.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ASTRID  - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

PC GAMING ASTRID - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730

Giá:7.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ASTRID - CORE i3 10105F | RAM 8G | GT 730
- Giá bán: 7.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570

Giá:7.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING SNIPER - CORE i3 10105F | RAM 8G | RX 570
- Giá bán: 7.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING RENGAR -  CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730

PC GAMING RENGAR - CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730

Giá:7.800.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING RENGAR - CORE I3 10100F | RAM 8GB | GT 730
- Giá bán: 7.800.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER

Giá:11.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING HAYATE - CORE i3 10105F | Ram 8GB | GTX 1660 SUPER
- Giá bán: 11.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING EVELYNN  - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI

PC GAMING EVELYNN - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI

Giá:8.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING EVELYNN - CORE i3 10100F | RAM 16G | GTX 1050TI
- Giá bán: 8.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết