Sản phẩm

Sản phẩm

PC GAMING LUCIAN- CORE I5 12600K | RAM 16GB | RTX 3060

PC GAMING LUCIAN- CORE I5 12600K | RAM 16GB | RTX 3060

Giá:21.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING LUCIAN- CORE I5 12600K | RAM 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 21.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING GNAR- CORE I5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660S

PC GAMING GNAR- CORE I5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660S

Giá:14.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING GNAR- CORE I5 12400F | RAM 8GB | GTX 1660S
- Giá bán: 14.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING NATALYA- CORE I5 12400F | RAM 8GB | RTX 2060

PC GAMING NATALYA- CORE I5 12400F | RAM 8GB | RTX 2060

Giá:13.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING NATALYA- CORE I5 12400F | RAM 8GB | RTX 2060
- Giá bán: 13.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060

PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060

PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660

PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT

PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT

Giá:12.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ORIANNA - CORE I3 12100F | RAM 16G | RX 6600XT
- Giá bán: 12.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT

PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT

Giá:10.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING LILLIA - CORE I3 10105F | RAM 16G | RX 6600XT
- Giá bán: 10.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti

PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti

Giá:9.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING KAYLE - CORE I3 10100F | RAM 16G | GTX 1050Ti
- Giá bán: 9.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650

PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650

Giá:10.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING KARMA - CORE I3 10100F | RAM 8G | GTX 1650
- Giá bán: 10.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650

PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650

Giá:10.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING IRELIA - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1650
- Giá bán: 10.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti

PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti

Giá:8.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING HECARIM - CORE I3 10105F | RAM 8G | GTX 1050Ti
- Giá bán: 8.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT

PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT

Giá:12.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING GALIO - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX 6600XT
- Giá bán: 12.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S

PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S

Giá:13.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING ELISE - CORE I3 12100F | RAM 8G | GTX 1660S
- Giá bán: 13.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050

PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050

Giá:14.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING CAMILLE - CORE I3 12100F | RAM 8G | RTX3050
- Giá bán: 14.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT

PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT

Giá:13.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING APHELIOS - CORE I3 12100F | RAM 8G | RX5500XT
- Giá bán: 13.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết