TẦM GIÁ DƯỚI 10 TRIỆU

TẦM GIÁ DƯỚI 10 TRIỆU

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

Giá:7.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570
- Giá bán: 7.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:10.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 10.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:9.690.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 022 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 9.690.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 020 CORE I5 4670 | RAM 8GB | RX 570

PC GAMING - DH 020 CORE I5 4670 | RAM 8GB | RX 570

Giá:7.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 020 CORE I5 4670 | RAM 8GB | RX 570
- Giá bán: 7.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580

PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580

Giá:8.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580
- Giá bán: 8.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB

PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB

Giá:10.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB
- Giá bán: 10.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết