TẦM GIÁ TỪ 10 ĐẾN 20 TRIỆU

TẦM GIÁ TỪ 10 ĐẾN 20 TRIỆU

PC GAMING - DH 033 CORE I5 13500 | RAM 16GB | RTX 3060

PC GAMING - DH 033 CORE I5 13500 | RAM 16GB | RTX 3060

Giá:20.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 033 CORE I5 13500 | RAM 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 20.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 028 CORE I5-10400F | RAM 16GB | RX 5600XT

PC GAMING - DH 028 CORE I5-10400F | RAM 16GB | RX 5600XT

Giá:13.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 028 CORE I5-10400F | RAM 16GB | RX 5600XT
- Giá bán: 13.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 019 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660 Super

PC GAMING - DH 019 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660 Super

Giá:13.690.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 019 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660 Super
- Giá bán: 13.690.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

Giá:18.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB
- Giá bán: 18.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

Giá:15.150.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB
- Giá bán: 15.150.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:12.750.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 12.750.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:11.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 11.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 007 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 007 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060

Giá:13.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 007 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 13.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 002 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 002 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060

Giá:11.390.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 002 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 11.390.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:11.980.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 11.980.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 004 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 004 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:12.780.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 004 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 12.780.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 001 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING - DH 001 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:10.290.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 001 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 10.290.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 005 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING - DH 005 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:12.880.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 005 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 12.880.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 006 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 006 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

Giá:12.990.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 006 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 12.990.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 008 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 008 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

Giá:15.170.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 008 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 15.170.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 009 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 009 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060

Giá:16.070.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 009 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 16.070.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 010 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060

PC GAMING - DH 010 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060

Giá:16.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 010 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 16.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 012 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060

PC GAMING - DH 012 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060

Giá:19.920.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 012 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 19.920.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết