Dàn máy tính chơi game

Dàn máy tính chơi game

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570

Giá:7.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 032 CORE I3 9100F | RAM 16GB | RX 570
- Giá bán: 7.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S

Giá:10.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 023 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 10.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB

Giá:18.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 039 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060Ti 8GB
- Giá bán: 18.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB

Giá:15.150.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 038 CORE I5 12400F | RAM 16GB | RTX 3060 12GB
- Giá bán: 15.150.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:12.750.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 037 CORE I5 12400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 12.750.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060

Giá:11.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 036 CORE I5 10400F | RAM 16GB | GTX 2060
- Giá bán: 11.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580

PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580

Giá:8.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 035 CORE I3 12100F | RAM 16GB | RX 580
- Giá bán: 8.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB

PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB

Giá:10.790.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 034 CORE I5 10400F | RAM 16GB | RX 570 8GB
- Giá bán: 10.790.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

Giá:17.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S
- Giá bán: 17.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s

Giá:11.980.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 003 CORE I3 10105F | RAM 16GB | GTX 1660s
- Giá bán: 11.980.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết