TẦM GIÁ TỪ 20 ĐẾN 40 TRIỆU

TẦM GIÁ TỪ 20 ĐẾN 40 TRIỆU

PC GAMING - DH 027 CORE I5 13500KF | RAM 16GB | RTX 3060Ti

PC GAMING - DH 027 CORE I5 13500KF | RAM 16GB | RTX 3060Ti

Giá:27.450.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 027 CORE I5 13500KF | RAM 16GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 27.450.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 031 CORE I9 12900K | RAM 32GB | RTX 2060

PC GAMING - DH 031 CORE I9 12900K | RAM 32GB | RTX 2060

Giá:33.980.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 031 CORE I9 12900K | RAM 32GB | RTX 2060
- Giá bán: 33.980.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 014 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060

PC GAMING - DH 014 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060

Giá:24.940.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 014 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 24.940.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 015 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3070 Ti

PC GAMING - DH 015 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3070 Ti

Giá:25.640.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 015 CORE I5 13400F | RAM 16GB | RTX 3070 Ti
- Giá bán: 25.640.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 016 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti

PC GAMING - DH 016 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti

Giá:29.340.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 016 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti
- Giá bán: 29.340.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC GAMING - DH 017 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti

PC GAMING - DH 017 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti

Giá:34.590.000đ

Icon giỏ hàng

PC GAMING - DH 017 CORE I5 13600K | RAM 32GB | RTX 3070 Ti
- Giá bán: 34.590.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết