PC ĐỒ HOẠ

PC ĐỒ HOẠ

PC DESIGN 19 - Core I9 12900K | Ram 32GB | RTX 3070Ti

PC DESIGN 19 - Core I9 12900K | Ram 32GB | RTX 3070Ti

Giá:37.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 19 - Core I9 12900K | Ram 32GB | RTX 3070Ti
- Giá bán: 37.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 18 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3080

PC DESIGN 18 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3080

Giá:35.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 18 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3080
- Giá bán: 35.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 17 - Core I9 10900K | Ram 32GB | RTX 3060

PC DESIGN 17 - Core I9 10900K | Ram 32GB | RTX 3060

Giá:29.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 17 - Core I9 10900K | Ram 32GB | RTX 3060
- Giá bán: 29.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 16 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3070

PC DESIGN 16 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3070

Giá:30.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 16 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3070
- Giá bán: 30.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 15 - Core I7 10700K | Ram 16GB | GTX 1660S

PC DESIGN 15 - Core I7 10700K | Ram 16GB | GTX 1660S

Giá:21.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 15 - Core I7 10700K | Ram 16GB | GTX 1660S
- Giá bán: 21.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 14 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3060Ti

PC DESIGN 14 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3060Ti

Giá:31.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 14 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 31.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 13 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3070

PC DESIGN 13 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3070

Giá:28.250.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 13 - Core I7 11700F | Ram 32GB | RTX 3070
- Giá bán: 28.250.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 12 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3060Ti

PC DESIGN 12 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3060Ti

Giá:33.000.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 12 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 33.000.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 11 - Core I7 10700F | Ram 16GB | RTX 3060Ti

PC DESIGN 11 - Core I7 10700F | Ram 16GB | RTX 3060Ti

Giá:29.300.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 11 - Core I7 10700F | Ram 16GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 29.300.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 10 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3070

PC DESIGN 10 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3070

Giá:29.900.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 10 - Core I7 12700KF | Ram 32GB | RTX 3070
- Giá bán: 29.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 09 - Core I7 11700K | Ram 16GB | RTX 3080

PC DESIGN 09 - Core I7 11700K | Ram 16GB | RTX 3080

Giá:34.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 09 - Core I7 11700K | Ram 16GB | RTX 3080
- Giá bán: 34.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 08 - Core I7 11700 | Ram 16GB | RTX 3060

PC DESIGN 08 - Core I7 11700 | Ram 16GB | RTX 3060

Giá:26.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 08 - Core I7 11700 | Ram 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 26.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 07 - Core I5 11600K | Ram 32GB | GTX 1650

PC DESIGN 07 - Core I5 11600K | Ram 32GB | GTX 1650

Giá:17.800.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 07 - Core I5 11600K | Ram 32GB | GTX 1650
- Giá bán: 17.800.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 06 - Core I5 12600K | Ram 16GB | RTX 3060

PC DESIGN 06 - Core I5 12600K | Ram 16GB | RTX 3060

Giá:20.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 06 - Core I5 12600K | Ram 16GB | RTX 3060
- Giá bán: 20.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

Giá:15.100.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super
- Giá bán: 15.100.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S

Giá:17.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 S
- Giá bán: 17.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060

PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060

Giá:21.600.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 21.600.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060

PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060

Giá:32.500.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060
- Giá bán: 32.500.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 16GB | RTX 3060Ti

PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 16GB | RTX 3060Ti

Giá:27.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 16GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 27.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết