PC ĐỒ HOẠ

PC ĐỒ HOẠ

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super

Giá:15.878.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 01 - Core i5 11400F | Ram 16GB | GTX 1660 Super
- Giá bán: 15.878.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 Ti

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 Ti

Giá:18.458.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 02 - Core I7 10700k | Ram 16GB | GTX 1660 Ti
- Giá bán: 18.458.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060

PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060

Giá:23.668.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 03 - Core I7 11700F | Ram 16GB | RTX 2060
- Giá bán: 23.668.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060

PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060

Giá:34.700.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 04 - Core I7 12700K | Ram 32GB | RTX 3060
- Giá bán: 34.700.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3060Ti

PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3060Ti

Giá:35.400.000đ

Icon giỏ hàng

PC DESIGN 05 - Core I9 11900K | Ram 32GB | RTX 3060Ti
- Giá bán: 35.400.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết