VGA GTX 1660s

VGA GTX 1660s

VGA Colorful GeForce GTX 1660 SUPER NB 6G-V

VGA Colorful GeForce GTX 1660 SUPER NB 6G-V

Giá:2.900.000đ

Icon giỏ hàng

VGA Colorful GeForce GTX 1660 SUPER NB 6G-V
- Giá bán: 2.900.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết