RTX 3090 - RTX 3090 TI

RTX 3090 - RTX 3090 TI

Card Màn Hình ASUS GeForce RTX 3090 Rog Strix Gaming 24GB

Card Màn Hình ASUS GeForce RTX 3090 Rog Strix Gaming 24GB

Giá:23.990.000đ

Icon giỏ hàng

Card Màn Hình ASUS GeForce RTX 3090 Rog Strix Gaming 24GB
- Giá bán: 23.990.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
Card màn hình MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24GB

Card màn hình MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24GB

Giá:23.990.000đ

Icon giỏ hàng

Card màn hình MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24GB
- Giá bán: 23.990.000đ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết