PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060

PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060

PC WORKSTATION 02 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | RTX 2060

Thông số sản phẩm

  • Liên hệ
- +
  • Chi tiết sản phẩm
  • Thông số kĩ thuật
Địa chỉ cửa hàng
Tin tức và liên hệ

Sản phẩm cùng loại

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2696V3 | RAM 128G | RTX 3060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 04 - XEON E5-2680V4 | RAM 128G | RTX 2060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060

PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 03 - XEON E5-2673V3 | RAM 128G | RTX 3060
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết
PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660

PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660

Giá:Liên hệ

Icon giỏ hàng

PC WORKSTATION 01 - XEON E5-2673V3 | RAM 64G | GTX 1660
- Giá bán: Liên hệ
Click vào sản phẩm để xem chi tiết